Rockfon Sonar dBUndertak

För att skapa de bästa förutsättningarna för en god ljudmiljö är montaget och mötet mellan vägg och undertak mycket viktigt. Vi erbjuder undertaksentreprenader i projekt där våra systemväggar ingår.
Vi är gärna rådgivande kring val av produkter och byggmetod för att önskat ljudvärde uppnås.
I dagsläget har vi inte möjlighet att erbjuda enbart undertaksentreprenader.

Rockfon Sonar ger optimal integritet och akustiskkomfort tack vare enastående “rum till rum” ljudisolering och en god ljudabsorption
Elegant målad, lätt strukturerad yta med optimal ljusreflektion
Låg vikt, lätt att installera, brandklass A1 och formstabil vid upp till 100% RF

Tjocklek på skiva: 30-50mm

Ljudvärde:
Sonar Rw 46 dB
Sonar Rw 43 dB
Sonar Rw 41 dB

Kanter
A15
A24
E15
E24

Dimensioner
Längd (min.-max.)          600 – 2400mm
Bredd (min.-max.)           300 – 1200mm

Information

Rockfon Blanka dBUndertak

För att skapa de bästa förutsättningarna för en god ljudmiljö är montaget och mötet mellan vägg och undertak mycket viktigt. Vi erbjuder undertaksentreprenader i projekt där våra systemväggar ingår.
Vi är gärna rådgivande kring val av produkter och byggmetod för att önskat ljudvärde uppnås.
I dagsläget har vi inte möjlighet att erbjuda enbart undertaksentreprenader.

Rockfon Blanka Rw 46 dB erbjuder mycket god ljudisolering ”rum till rum” såväl som god ljudabsorption i utrymmen där konfidentialitet och akustisk komfort är viktigt.
Rockfon Blanka Rw 44 dB tillverkas av en 50 mm 2 lagers stenullskiva med ett högpresterande membran emellan. Ytan är helmatt, slät och extra vit med optimal ljusreflektion och ljudreduktion.
Tjocklek på skiva: 30-50mm

Ljudvärde:
Blanka dB 46
Blanka Rw 43 dB
Blanka Rw 41 dB

Kanter
A15
A24
E15
E24

Dimensioner
Längd (min.-max.)          600 – 1800mm
Bredd (min.-max.)           600mm

Information

Rockfon KoralUndertak

För att skapa de bästa förutsättningarna för en god ljudmiljö är montaget och mötet mellan vägg och undertak mycket viktigt. Vi erbjuder undertaksentreprenader i projekt där våra systemväggar ingår.
Vi är gärna rådgivande kring val av produkter och byggmetod för att önskat ljudvärde uppnås.
I dagsläget har vi inte möjlighet att erbjuda enbart undertaksentreprenader.

Rockfon Koral är en estetisk vitmålad platt och har en lätt strukturerad yta, hög ljudabsorptionsförmåga (klass A) och mycket bra brandsäkerhet (brandklass A1)
Tjocklek på skiva: 15-40mm.

Kanter
A15
A24
E15
E24

Dimensioner
Längd (min.-max.)          600 – 2400mm
Bredd (min.-max.)           600 – 1200mm

Information

Rockfon SoundstopUndertak

Rockfon Soundstop används för att förbättra ljudisoleringen mellan utrymmen.
Kombinationen Rockfon Soundstop och System Bandraster ger goda förutsättningar för en flexibel miljö med flyttbara mellanväggar
Tjocklek på skiva: 2 x 30 mm

Ljudvärde (labb) 
Soundstop Rw dB 30

Dimensioner
Längd x Bredd x Djup      1200 x 900 x 60 mm

Information