DEKO MVVikväggar

Flexibilitet präglar alla våra produkter. DEKO MV är den perfekta mobilväggen för uppdelning i olika mindre enheter med behov av flexibla, individuella konfigurationer och parkeringsmöjligheter. De enskilda sektionerna betjänas separat, och det ger en mängd parkeringsalternativ i exempelvis nischer eller separata rum. Dessutom är DEKO MV den optimala lösningen för höga krav på ljudreduktion (upp till Rw 60 dB) och brandsäkerhet  (EI 60) samt stora format på väggen. Mobilväggens storlek, utseende och antal moduler kan anpassas till det enskilda projektet så att väggen ger intryck av att vara en integrerad del av den övrig inredning. Beroende på vald vägglösning så kan vi leverera partier upp till 9000 mm.

Ytskikt Ljudvärde Rw (labb) Brandkrav Upphängning/Styrning Väggtjocklek (mm) Optimal bredd (mm) Max höjd (mm) Vikt/m2 Mer info
DEKO MV 41 Solid, Fanér, Laminat, Melamin 41 dB - Takhängd/Släplist 85 400-1250 6000 26 kg
DEKO MV 44 Solid, Fanér, Laminat, Melamin 44 dB - Takhängd/Släplist 85 400-1250 6000 30
DEKO MV 46 Solid, Fanér, Laminat, Melamin 46 dB - Takhängd/Släplist 85 400-1250 6000 35 kg
DEKO MV 48 Solid, Fanér, Laminat, Melamin 48 dB - Takhängd/Släplist 85 400-1250 6000 40 kg
DEKO MV 50 Solid, Fanér, Laminat, Melamin 50 dB - Takhängd/Släplist 85 400-1250 6000 42 kg
DEKO MV 52 Solid, Fanér, Laminat, Melamin 52 dB - Takhängd/Släplist 100 400-1250 6000 52 kg
DEKO MV 53 Solid, Fanér, Laminat, Melamin 53 dB - Takhängd/Släplist 100 400-1250 6000 54 kg
DEKO MV EI 30 Solid, Fanér, Laminat, Melamin 46 dB EI 30 Takhängd/Släplist 100 400-1250 6000 54 kg
DEKO MV EI 60 Solid, Fanér, Laminat, Melamin 50 dB EI 60 Takhängd/Släplist 110 400-1250 6000 63 kg

Föreskrivande text

Ritningar & DWG

Klicka på punkterna för detaljritningar.

image/svg+xml Click for more parking options V7 V1 V6 V8 L1 L3 TELESCOP

Se fler produkter

Produkter