Rockfon KoralUndertak

För att skapa de bästa förutsättningarna för en god ljudmiljö är montaget och mötet mellan vägg och undertak mycket viktigt. Vi erbjuder undertaksentreprenader i projekt där våra systemväggar ingår.
Vi är gärna rådgivande kring val av produkter och byggmetod för att önskat ljudvärde uppnås.
I dagsläget har vi inte möjlighet att erbjuda enbart undertaksentreprenader.

Rockfon Koral är en estetisk vitmålad platt och har en lätt strukturerad yta, hög ljudabsorptionsförmåga (klass A) och mycket bra brandsäkerhet (brandklass A1)
Tjocklek på skiva: 15-40mm.

Kanter
A15
A24
E15
E24

Dimensioner
Längd (min.-max.)          600 – 2400mm
Bredd (min.-max.)           600 – 1200mm

Se fler produkter

Produkter