GDPR

EU:s dataskyddsförordning eller ”GDPR” ger dig vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Vill du nyttja dessa rättigheter gör du det genom att kontakta oss. Om du vill nyttja dessa rättigheter kan vi komma att begära att du först styrker din identitet och/eller tillhandahåller information som leder till att vi kan identifiera vilka uppgifter vi behandlar avseende dig.

Om du är orolig över någon aspekt av hur vi har hanterat din personliga information kan du rapportera den till relevant tillsynsmyndighet.

Dina rättigheter innefattar:

  • Radering – Du har rätt att under vissa omständigheter begära att vi raderar dina personuppgifter, till exempel där vi inte längre behöver den eller om du drar tillbaka ditt samtycke (där det är tillämpligt);
  • Rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga;
  • Ta del av dina uppgifter – Du har rätt att informeras om, och begära tillgång till, de personuppgifter vi behandlar om dig. I det fall du frågar oss, bekräftar vi om vi behandlar din personliga information och om det behövs förser vi dig med en kopia av den personliga informationen. Om du behöver ytterligare kopior förbehåller vi oss rätten att ta en rimlig avgift för detta;
  • Begränsning – Du har rätt att under vissa omständigheter begära att vi tillfälligt eller permanent upphör med behandlingen av alla eller vissa av dina personuppgifter. Detta kan exempelvis vara aktuellt där du bestrider riktigheten för den personliga informationen eller om du gör invändningar mot oss;
  • Invändning – Du har rätt att under vissa omständigheter invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan göra invändningar om Roommejts baserar behandlingen på våra egna eller någon annans legitima intressen och vi inte har tvingande juridiska skäl för behandlingen eller använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring;
  • Dataportabilitet – Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter för att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster; samt
  • Inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande – Du har rätt att inte bli föremål för några beslut som grundas enbart på automatiserat beslutsfattande, där beslut skulle medföra rättsliga följder för dig eller annan påverkan av liknande karaktär.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in, hur behandlar vi dem och varför?

Cookies

Cookies är mindre filer som sparas av din webbläsare när du besöker webbsidor. Det finns två huvudtyper av cookies ”sessionscookies” och ”permanenta” cookies. Sessionscookies lagras bara under ditt besök och raderas när du stänger din webbläsare. Övriga cookies lagras och känner igen dig när du besöker webbsidan igen. Denna information är viktig för oss på Roommejts så vi kan förbättra och anpassa webbplatsen till våra olika användare.

Om du inte vill att cookies används kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Mer information om hur du går till väga finns i din webbläsares hjälpavsnitt. Om du inaktiverar cookies kan det innebära att viss funktionalitet på våra webbsidor slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas.

För det fall du inte nekar cookies utgår vi ifrån, när du använder vår webbsida, att du samtycker till personuppgiftshanteringen via cookies. Mer information om hur vi hanterar Cookies återfinns i vår Cookiepolicy.

Kontaktuppgifter via webbplatsen

Om du anger att du vill bli kontaktad av oss via vår Webbplats, genom att exempelvis registrera dig på vårt nyhetsbrev, anmäler dig till våra event, fyller i våra intresse-/kontaktformulär samt laddar ner våra white papers, anger du dina kontaktuppgifter.

När du väljer att ange dina kontaktuppgifter på detta sätt ger du samtidigt ditt samtycke till att vi använder denna för att skicka personligt riktade erbjudanden och information till dig.

Roommejts sparar inte dina kontaktuppgifter längre än vi behöver för att kunna kontakta dig och använder dem inte för andra ändamål än för att marknadsföra våra tjänster till dig. Du kan när som helst avböja vidare direkt marknadsföring från Roommejts.

Kontaktpersoner

För att Roommejts ska kunna uppfylla våra avtal med våra kunder behöver vi ha uppgifter om den eller de kontaktpersoner som ska kontaktas för att hantera avtalsförhållandet.

För att kunna göra detta registrerar och behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter (till exempel telefonnummer och e-postadress) samt din position eller titel. Uppgifterna behandlas så länge du är angiven kontaktperson avseende företaget du är anställd hos. Behandlingen upphör när du inte längre är kontaktperson, eller när företaget du är anställd hos avbryter avtalsrelationen med Roommejts.

Roommejts använder även dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster till det företag du är anställd i samt tillhandahålla nyhetsbrev samt annan information om våra systemlösningar. Roommejts har ett berättigat intresse att marknadsföra dess tjänster samt tillhandahålla nyheter och annan information avseende våra systemlösningar till registrerade kontaktpersoner. Du kan när som helst avböja vidare direkt marknadsföring från Roommejts.