Det sitter i väggarna

 

Vi kallar det för mejts-anda.

Att vara en mejt innebär att vara hjälpsam, genuin och proffsig. Att ställa de rätta frågorna, lyssna noggrant på svaren, bidra med sin expertis och förverkliga din vision. Att hitta smarta lösningar som ett team.

Med redan lång erfarenhet av systemväggar grundades Roommejts 2017. Vår vision var att förändra och förbättra branschen, genom att utföra projekten på ett smartare sätt och att öka branschens kundfokus i alla led.

Lite bättre, varje dag, i varje projekt har vi redan kommit en bit på vägen. Men vi kan ännu bättre. Med människan i fokus bygger vi rum att trivas i, för både våra kunder, kunders kunder och mejts.