Ljudkrav & ljudvärde

Det finns många parametrar som påverkar ljudets spridning och hörupplevelse. Här vill vi ger er tips och kunskap kring hur ljudvärden upplevs och vilka ljudkrav som ställs när det gäller byggnation av rumslösningar för kontor.

Ett ljudvärde beskrivs i decibel (dB) och är ett mått på väggens förmåga att reducera ljudvågor, som kan uppfattas som oljud. Ju högre dB-värde, desto högre förmåga.

Rw – labbvärde
Rw-värdet är det ljudvärde som väggarna har uppnått i tester i en laboratoriemiljö. När vi redovisar våra produkters ljudvärde gör vi detta med ett Rw-värde.

R´w – fältvärde
R´w-värdet  är det ljudvärde som väggarna har i ett verkligt rum, ett fältvärde. Fältvärdet uppmäts oftast 3-5 dB lägre än Rw (labb)-värdet. Om konstruktionen runt väggen inte uppfyller sina egna ljudvillkor kan fältvärdet bli sämre än så. Det är därför mycket viktigt att man beaktar alla typer av olika installationer som kan påverka hur ljudet tränger igenom.

Det finns många parametrar som påverkar rummets ljudmiljö utöver väggen. För att uppnå önskad ljudmiljö är det viktigt att i ett projekteringsskede välja rätt material och byggmetod.
Längre ner på sidan hjälper vi dig att välja rätt väggtyp kopplat till Svensk Standards ljudklasser.