DEKO DoorsDörrar

Alla våra dörrar kan placeras i DEKO´s väggsystem såväl som i andra väggtyper som betongväggar och vanliga gipsväggar. Dörrarna finns i olika format, färger och ytor, och de uppfyller kraven för design, ljud, brandskydd och funktion. Dörrens flexibla konstruktion möjliggör samma dörrtyp och design genom hela inredningen.

Vi har både dörrlösningar baserade på ett unikt aluminiumkarmsystem som utöver det eleganta utseendet ser ut att vara mycket starkt och stabilt samt traditionella träkarmar och Portaler.

Information Teknisk information
Föreskrivande text Ritningar & DWG

DörrpaketDörrar

Roommejts Dörrpaket är en komplett och modern dörrlösning med höga ljudvärden, synlig karm och indraget dörrblad med eller utan glasurtag. I Dörrpaket ingår täta fält på var sida om dörrkarmen samt tät låda ovan dörrkarm.

Tätt fält på anslagssidan utförs öppningsbart för att möjliggöra installationer på ett rationellt sett. Överstycket kan utföras som tätt, glasat eller med överluftsdon och kan målas eller faneras enligt önskemål.

Teknisk information
Dörrpaketet består av massiva innerdörrar 7x21M, 8x21M, 9x21M alt. 10x21M med massiv träkarm med mått 92, 118 alt 122 mm.
Levereras med täta dörrblad alternativ glasade typ G01.

Dörrar levereras med låskista ASSA 565 med tillhörande låsbleck samt anslagströskel av ek. Övriga beslag ingår ej.

Ytskikt dörr och karm: Målat i valfri NCS-kulör eller klarlackad/mattlackad/betsad XX faner.

Ljudklass
Oklassad (Tät och glasad)
30dB (Tät och glasad)
35dB (Tät och glasad)
40dB (Tät)

Tillval
Täckbricka ASSA 4265
Tröskelplatta inkl. mekanisk infälld tröskel
Förberedelser för karmöverföring
Dörrstängare

Information

PortalDörrar

Portalen kännetecknas av att dörrbladet livar med omslutande täta fält i stängt läge. Välj mellan inåtgående eller utåtgående dörr. Dörrkarmen är dold.
Portalen utförs som standard med breddmått 1400 mm och kan fås i höjder från 2200 mm till 3100 mm. Karmdjup: 118 mm
Tröskel av ek som standard.
Dörrblad utförs täta eller glasade, 10x21M.

Information Teknisk information
Föreskrivande text