Grönt är skönt, ja visst är det så!

Vi Mejts tänker långsiktigt när det gäller miljöpåverkan när vi skapar kontorslösningar och Rum att trivas i. Det är för oss en självklarhet att alla ska hjälpas åt att vara rädda om vår jord och arbeta med produkter som är snälla mot miljön.

Du gör ett aktivt miljöval när du inreder med systemväggar!

Våra produkter går att återanvända om och om igen och minimerar därmed belastningen på vår gemensamma miljö. Ju fler gånger du återanvänder, desto större blir vinsten!

Då våra systemväggar är projektanpassade och tillverkade under kontrollerade former i fabrik är allt material monteringsklart när det ska tas i bruk och det blir minimalt med spill vid montering. Det innebär en liten mängd restavfall vilket är bra för både miljön och plånboken och minskar transportbehovet. Addera även till den flexibilitet en fastighet får under des livslängd så blir vinsten ännu större!

Att inreda med prefabricerade systemväggar är ett snällt och långsiktigt alternativ, både för miljön och plånboken. Att dessutom byggtiden blir kortare, jämförelsevis med platsbyggda väggar är ytterligare ett plus.

De flesta av Roommejts produkter finns med i Sunda Hus miljödata och är bedömda i Byggvarubedömningen. Under varje produkts tekniska information hittar du tillhörande miljödokumentation.

Roommejts är återförsäljare av DEKO, som aktivt jobbar med utveckling av produkter, kvalité och miljöfrågor.

Funktion

DEKOS produkter är standardiserade, prefabricerade och flexibla. Detta ger en hög grad av användbarhet och möjlighet till specifika anpassningar.

Kvalité

DEKO är ISO 9001-certifierade och deras kvalitépolicy redovisar 100 % felfria materialeveranser och har noggrant definierat och dokumenterat sina produkter. DEKO har en kontrollerad tillverkning med en mycket effektiv systematisk logistik. De har minst fem övergripande förbättringsåtgärder per år vilket innebär att produktutvecklingen sker kontinuerligt till förmån för kunderna.

Miljö

Samtliga DEKOS produkter är återvinningsbara och deras systemväggar och dörrmiljöer är märkta för inomhusmiljöer. DEKO är även hälso- och säkerhetscertifierade enligt DS/OHSAS 18001, och en av deras högsta prioriteringarna är att ha en god arbetsmiljö.

Tester

DEKO testar sina produkter noggrant. Exempel på detta är deras säkerställande kring de brand- och ljudkrav som myndigheter har. Till flera av DEKOS system finns European Technical Approval (ETA) att tillgå samt en CE-märkning för ett omfattande system. De flesta av DEKOS glasväggar är certifierade för att uppfylla kraven för Indoor Air Comfort Gold (IACG), vilket innebär att de uppfyller emissionskraven för lågemitterade produkter.

Miljöpolicy

Roommejts ska genom aktivt miljöarbete verka för att minimera miljöbelastningen, arbeta med ständiga miljöförbättringar och följa de miljölagar som berör verksamheten. Vi drivs av att arbeta med insatser och åtgärder som minskar vårt ekologiska fotavtryck och därmed göra kommande generationer stolta över vårt arbete.

Miljöpolicyn innebär följande;

  • Majoriteten av våra produkter är miljö klassificerade och bedömda enligt: Byggvarubedömningen & Sunda Hus. Arbetet med klassificering och bedömningar av produkter pågår fortlöpande. Uppdateringar görs utifrån produktförbättringar, lanseringar av nya produkter samt lärdomar kring miljöinriktade frågor.
  • Vi ska alltid uppfylla alla lagkrav som berör vår verksamhet.
  • Vi ska göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare och samarbetspartners.
  • Säkerställa att våra leverantörer arbetar enligt miljölagar, regler och förordningar i deras tillverkningsprocess.
  • Hålla en miniminivå av materialspill och avfall i våra projekt.
  • Uppföljning av miljöpolicy genomförs på ledningsgruppsmöten