Från idé till verklighet

Att skapa rum där människor trivs ställer höga krav på processen, från idé till verklighet. För att fånga upp idéer och behov har vi en dokumenterad processbeskrivning som säkrar upp vårt åtagande i de olika processtegen. Lite enkelt beskrivet ser det ut så här