Från idé till verklighet

Att skapa rum där människor trivs ställer höga krav på processen, från idé till verklighet. För att fånga upp idéer och behov har vi en dokumenterad processbeskrivning som säkrar upp vårt åtagande i de olika processtegen. Lite enkelt beskrivet ser det ut så här

Förfrågan01

Vi hanterar olika typer av förfrågningar – alltifrån en enkel handskiss, några rader i ett mail, ett telefonsamtal eller professionella ritningsunderlag i pdf eller dwg. Här finns det inga rätt eller fel. Vi ställer de rätta frågorna för att komma fram till rätt erbjudande för ditt projekt.

Besök på plats02

För att komplettera informationen kring en förfrågan gör vi ofta platsbesök – kostnadsfritt – som bidrar till att säkerhetsställa att vi lämnar ett optimalt anbud med produkter och utförande utifrån era behov.

Anbud & uppföljning inom 14 dagar03

I första hand vill vår säljare presentera anbudet personligen, detta för att säkerställa att anbudet är tydligt och motsvarar förfrågan på ett korrekt sätt.

Anbud med bilagor (exempelvis visualiseringar, foton, ritningar, beräkningar, referenser) lämnas digitalt. Digitala anbud skickas alltid i PDF format.

Inom 14 dagar följer vi upp vårt anbud och ser om vi kan bidra med nåt mer, kanske har förutsättningarna förändrats?

Anbudsaccept & ordererkännande/beställning04

När anbudet accepterats skickas ett ordererkännande från oss och/eller en inköpsorder/beställning från er.

Tidplan05

I nära anslutning till beställningen så önskar vi tillsammans med dig komma överens om när montage ska genomföras. I detta läge är planen indikativ och kan komma att justeras.

Måttagning på plats06

Då alla våra produkter är tillverkade i fabrik och kundanpassade så ingår alltid måttagning av en utbildad och erfaren medarbetare från Roommejts. Detta för att minimera eventuell fel som kan finnas mellan den teoretiska ritningen till den praktiska verkligheten

Materialbeställning – detaljprojektering07

Efter måttagning på plats sker beställning till våra leverantörer. Detaljprojektering som montageunderlag tas också fram.

Planering av montagedagar08

När vi fått leveransbesked från våra leverantörer så kommer vi ta en kontakt med er för att bestämma exakt när montage skall ske.

 

Montage utförs av egna montörer09

Tack vare egna montörer går montaget snabbt och effektivt. Kvalitetssäkring i montaget är otroligt viktigt för att funktionen av väggar och undertak skall uppfylla de överenskomna ljudkraven.

Uppföljning010

Efter genomfört montage är vi angelägna om att följa upp din upplevelse av att arbeta med oss på Roommejts. Vi kallar det Ris- & Ros-möte där det finns möjlighet att lyfta det som fungerat bra och eventuellt mindre bra – allt i syfte för att bli lite bättre, varje dag i varje projekt.