Roommejts Överluftsdon

Roommejts Överluftsdon Teknisk information

Information om produkten

Roommejts Överluftsdon är en kompletterande produkt till Roommejts Portal- och Dörrpaket som ger en diskret luftväxling i miljöer där höga krav ställs både på funktion och design. De inbyggda absorbenterna ger en dokumenterad bra ljudreduktion i kombination med dörrmiljöns övriga delar.

Roommejts Portal finns med i SundaHus Miljödata och är bedömd hos Byggvarubedömningen med betyget Rekommenderas/Accepteras.

 

Teknisk information

Produkt Ljudvärde (Dne) Luftflöde Material Ytskikt
Roommejts Överluftsdon 31-42 dB
Skillnaden mellan Dne & Rw är elementets yta (referensarsorbtionsarea) som alltd är 10 m2
Upp till 87,9 l/s
Se separat tabell (dokument) för exakta värden
Massiv stomme med MDF-panel och mineralull Valfri kulör eller valfritt fanér